Delegacja studencka odwiedziła Warsaw Security Forum

http://univ.kiev.ua/en/news/11866

Delegacja studencka Wydziału Filozofii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki wzięła udział w pracach Warsaw Security Forum.

Ważnym wydarzeniem z udziałem czołowych światowych przywódców politycznych oraz przedstawicieli branży bezpieczeństwa i obronności odbyło się na początku października 2021 roku.

Studenci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, w szczególności doktorant Mykoła Wołkiwski i przewodniczący Towarzystwa Naukowego Wydziału Filozoficznego Artem Olijnyk, wyrazili na tym międzynarodowym spotkaniu zainteresowanie społeczności uniwersyteckiej. Zdaniem obu ukraińskich studentów, wydarzenie tej rangi jest niezwykle cenne, biorąc pod uwagę liczbę obecnych przywódców politycznych i możliwość nawiązania ważnych międzynarodowych więzi dla dalszej współpracy instytucjonalnej. W szczególności w tym roku uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać przemówień ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleby, ministra spraw zagranicznych Polski Zbigniewa Raua, ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Siarto, prezydenta Polski Andrzeja Dudy, liderki białoruskiej opozycji Swietłany Tichanowa oraz byłego prezydenta w Europie, Generał Filip Bridlov, były dyrektor CIA David Petraeus, prezydent Warszawy Rafał Tschaskowski, sekretarz generalna OBWE Helga Schmid i wielu innych.

Podczas paneli dyskusyjnych i nieformalnych spotkań studenci Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki rozmawiali z ponad 50 zainteresowanymi przedstawicielami instytucji międzynarodowych z Niemiec, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Bułgarii i Portugalii. Przewiduje się, że później zostaną zorganizowane wizyty studyjne w celu zaprezentowania możliwości współpracy z tymi zagranicznymi organizacjami na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Według Artema Oliynyka delegacja studencka próbowała przekazać uczestnikom Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, że ​​„Bezpieczeństwo Europy zależy od bezpośredniego bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego obywatele Ukrainy chcą uczynić sektor bezpieczeństwa priorytetem polityki wewnętrznej; społeczność Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki może stać się think tankiem do opracowywania głównych postanowień nowej strategii w zmieniającym się świecie.”

Kadra naukowo-pedagogiczna Uczelni jest dumna z ambicji planów swoich studentów i serdecznie życzy im realizacji swoich planów!

Według Towarzystwa Naukowego Wydziału Filozofii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego