Ważne! „2402” rozpoczęto inicjatywę

W kontekście rosyjskiej inwazji na suwerenną Ukrainę na pełną skalę, „Pierwsza Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Ukrainy” w RP podjęła inicjatywę „2402” w celu identyfikacji zagranicznych aktywów rosyjskich władców, ich bliskiego otoczenia i ukraińskich zdrajców.

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów.
1. Uzyskanie informacji o aktywach zagranicznych w/w osób: ruchomości i nieruchomości, akcje, aktywa finansowe, obligacje, papiery wartościowe oraz prawa majątkowe do udziału w funduszu statutowym osoby prawnej, w szczególności ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (obywatele Rosji Federacji), prawa własności intelektualnej, patenty itp.
2. Zajęcie zidentyfikowanych aktywów i ich późniejsza konfiskata/sprzedaż. Wpływy zostaną przeznaczone na wspieranie zdolności obronnych Ukrainy i pomocy humanitarnej.

Wszystkich, którym zależy na włączeniu się do walki z agresorem prosimy o przesłanie informacji o w/w atutach.

https://2402project.com/